Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

Curs d'introducció a les TIC per al professorat de Religió.

El curs pot seguir-se des de la web: http://curstic2016.blogspot.com

Aquest curs pretén introduir a l'ús de les TIC al professorat de religió de la Delegació d'Ensenyament de Mallorca. És un curs introductori que ens oferirà un panorama general per després poder aprofundir en altres aspectes més concrets.

Primer de tot ens hem de plantejar què significa treballar amb una plataforma Moodle. I per això podem començar visualitzant aquest tutorial...  

Aquest Seminari té com a finalitat la reflexió en torn al document "Aneu a trobarlos". Finalitat i caràcter de la classe de religió.